O Simpoziju

Opće informacije

Mjesto održavanja

Mostar, 21. – 22. listopad/oktobar  2023.
(Hotel „Mostar“)

Kontakt informacije

https://18bhdani.upubih.com
bhdani@upubih.com

Jezici u uporabi/upotrebi

Jezici naroda u Bosni i Hercegovini i engleski

Sažeci

Rok za slanje sažetaka: 20.09.2023.
sazeci@kongres.upubih.com

Tehnički organizator

(uplate, hotelski smještaj, putovanje i transferi, otkazivanja)

TRAVEL PLAN

Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 492 493 Mob.: +387 66 33 33 01
E-mail: office@travelplan.ba

ORGANIZACIJSKI/ORGANIZACIONI ODBOR

Predsjednik
Dragan Babić

Tajnik/Sekretar
Goran Račetović

Članovi
Marko Pavlović,  Romana Barbarić, Martina Krešić Ćorić, Nikolina Zovko, Krešimir Grbavac, Bojan Bender, Sanja Burić, Nataša Dodoš, Katarina Barać, Lamija Duranović

ZNANSTVENI/NAUČNI ODBOR

Predsjednik
Miro Jakovljević

Članovi

Dragan Babić, Alma Džubur Kulenović, Izet Pajević, Marija Burgić-Radmanović, Milan Stojaković, Mevludin Hasanović, Zoran Tomić, Milenko Bevanda, Asim Kurjak, Osman Sinanović, Igor Filipčić, Branka Aukst Margetić, Abdulah Kučukalić, Miroslava Jašović-Gašić, Čedo Miljević, Olivera Vuković, Amra Memić-Serdarević, Gorana Sulejmanpašić, Rasema Okić, Nermina Kravić, Thomas G. Schulze, Meryam Schouler-Ocak, Klaus Schmeck, Susanne Schlüter-Müller