O Simpoziju

Opće informacije

Mjesto održavanja

Mostar, 21. – 22. listopad/oktobar  2023.
(Hotel „Mostar“)

Kontakt informacije

https://18bhdani.upubih.com
bhdani@upubih.com

Jezici u uporabi/upotrebi

Jezici naroda u Bosni i Hercegovini i engleski

Sažeci

Rok za slanje sažetaka: 20.09.2023.
sazeci@kongres.upubih.com

Tehnički organizator

(uplate, hotelski smještaj, putovanje i transferi, otkazivanja)

TRAVEL PLAN

Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 492 493 Mob.: +387 66 33 33 01
E-mail: office@travelplan.ba

ORGANIZACIJSKI/ORGANIZACIONI ODBOR

Predsjednik: Dragan Babić

Tajnik/Sekretar:
Goran Račetović

Članovi:
Marko Pavlović, Romana Barbarić, Martina Krešić Ćorić