Kotizacije

Kotizacija se uplaćuje žiralno (najkasnije do 15.10.2023.) isključivo preko Tehničkog organizatora Simpozija (Travel plan Banja Luka, office@travelplan.ba)

On-site kotizacija se uplaćuje gotovinski, pri registriranju za Simpozij (21.-22.10.2023)

Kotizacija uključuje (u cijene nije uračunat PDV 17%):

(sudionici/učesnici)

 • Prisustvovanje svim sesijama Znanstvenog programa i na Tehničkoj izložbi Simpozija
 • Materijale Simpozija
 • Osvježenja u stankama
 • Prisustvo na Ceremoniji otvaranja
 • Svečanu večeru
 • Prisustvo na Zatvaranju Simpozija
 • Certifikate o sudjelovanju
 • Certfikate kontinuirane medicinske izobrazbe (za doktore medicine)

(sponzorsko osoblje)

 • Prisustvovanje svim sesijama Znanstvenog programa i na Tehničkoj izložbi Simpozija
 • Osvježenja u stankama
 • Prisustvo na Ceremoniji otvaranja
 • Svečanu večeru
 • Prisustvo na Zatvaranju Simpozija

Važne napomene:

Liječnici/ljekari na specijalizaciji koji nisu članovi UPuBiH u 2023. godini treba da dostave potvrdnicu/potvrdu o statusu (kopija Rješenja o specijalizaciji ili potvrdnica/potvrda iz matične ustanove), a psiholozi i druge profesije trebalo bi da dostave potvrdnicu/potvrdu iz matične ustanove (elektronski, na info@upubih.com), nakon online registracije.

Studenti koji žele sudjelovati/učestvovati na Simpoziju treba da se registriraju popunom Registracijskog lista i da pri registriranju na Simpoziju prikažu studentski indeks. Studenti i umirovljeni/penzionisani specijalisti mogu prisustvovati svim simpozijskim aktivnostima, a umirovljenim specijalistima biti će/biće osiguran i Certifikat o sudjelovanju.

Svi sudionici/učesnici Simpozija moraju biti registrirani/registrovani online.

(informacije oko registriranja/registracije mogu se dobiti od Tehničkog organizatora i/ili na 18bhdani.upubih.com)