Predavači

PLENARNA PREDAVANJA

NJEMAČKA

Prof. dr. sc. Thomas G. Schulze

BIOLOGIJSKA PSIHIJATRIJSKA ISTRAŽIVANJA: SVEOBUHVATNA FENOTIPIZACIJA, TEHNOLOŠKI NAPRETCI I GLOBALNO UMREŽAVANJE ZASNOVANI NA POVJERENJU

NJEMAČKA

Prof. dr. sc. Meryam Schouler-Ocak

ETIČKA NAČELA I DILEME U PSIHIJATRIJI: ETIČKI KODEKS EUROPSKE PSIHIJATRIJSKE ASOCIJACIJE (EPA) – ETIČKE VODILJE ZA PSIHIJATRE U EUROPI

HRVATSKA

Akademik prof. dr. sc. Emeritus Miro Jakovljević

KULTURA EMPATIJE KAO TEMELJ MENTALNOG ZDRAVLJA: NOVA HOLODIGMA U PSIHIJATRIJI

Bosna i Hercegovina

Akademik prof. dr. sc. Osman Sinanović

KLINIČKA EMPATIJA I MENTALNO ZDRAVLJE NEUROLOŠKIH BOLESNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA

Akademik prof. dr. sc. Dragan Babić

VAŽNOST KLINIČKE EMPATIJE ZA MENTALNO ZDRAVLJE

POZVANA PREDAVANJA

ŠVICARSKA/NJEMAČKA

Prof. dr. sc. Klaus Schmeck

POREMEĆAJI OSOBNOSTI U MLADEŽI: NOVA KONCEPTUALIZACIJA U MKB-11

NJEMAČKA

Dr. Susanne Schlüter-Müller

PREVENCIJA I RANE INTERVENCIJE U POREMEĆAJA OSOBNOSTI U ADOLESCENCIJI: JAVNO-ZDRAVSTVENI PRIORITET

HRVATSKA

Prof. dr. sc. Marijana Braš

NEUROBIOLOGIJA ODNOSA LIJEČNIK – PACIJENT

HRVATSKA

Prof. dr. sc. Veljko Đorđević

EMPATIJOM I KOMUNIKACIJOM OD KULTURE BOLESTI DO KULTURE ZDRAVLJA U MENTALNOM ZDRAVLJU

HRVATSKA

Prof. dr. sc. Branka Aukst Margetić

EMPATIJA I DUHOVNOST

HRVATSKA

Prof. dr. sc. Zoran Zoričić

RAZLIKE U SISTEMSKOM PRISTUPU RAZLIČITIM OVISNOSTIMA

SRBIJA

Prof. dr. sc. Olivera Vuković

TELESNA SHEMA, POREMEĆAJI ISHRANE I DRUŠTVENI MEDIJI

SRBIJA

Doc. dr. sc. Čedo Miljević

NOVI ANTIPSIHOTICI U TRETMANU SHIZOFRENIJE

 

SLOVENIJA

Doc. dr. sc. Andrej Kastelic

ISKUSTVA SA SUBKUTANOM DEPO INJEKCIJOM BUPRENORFINA I INDUCIJOM MIKRODOZIRANJEM U SLOVENIJI

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr. sc. Alma Džubur Kulenović

KA KOLEKTIVNOJ EMPATIJI – VIKTOR FRANKL

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr. sc. Marija Burgić-Radmanović

ZNAČAJ EMPATIJE NA MENTALNO ZDRAVLJE DJECE

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr. sc. Izet Pajević

KLINIČKA EMPATIJA U LIJEČENJU STRAHA OD SMRTI KOD IBN SINE (AVICENE)

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr. sc. Amra Memić-Serdarević

FARMAKOLOŠKI MODELI HIPOFUNKCIJE NMDA RECEPTORA: NEURORAZVOJNE PERSPEKTIVE

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr. sc. Nermina Kravić

KRIZNA INTERVENCIJA NAKON ŠKOLSKE PUCNJAVE- ISKUSTVA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr. sc. Nera Zivlak-Radulović

DA LI JE IBOGAIN LIJEK ZA ZAVISNOST OD HEROINA ILI NIJE?

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr. sc. Marko Martinac

ALKOHOLIZAM U PATOLOŠKIH KOCKARA

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr. sc. Zihnet Selimbašić

RODITELJSKI STAVOVI I EMPATIJA KOD DJECE I ADOLESCENATA

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Doc. dr. sc. Rasema Okić

LEGALIZACIJA KANABISA – BENEFITI I ŠTETNE POSLJEDICE

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Doc. dr. sc. Josip Šimić

EMPATIJA I UMJETNA INTELIGENCIJA

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Doc. dr. sc. Gorana Sulejmanpašić

EMPATIJA U PSIHIJATRIJI?

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prim. mr. sc. Siniša Skočibušić

MOSTARSKI MODEL ERADIKACIJE KRONIČNOG HEPATITISA C U OVISNIKA O OPIJATIMA NA OPOIDNOM SUPSTITUCIJSKOM LIJEČENJU

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prim. mr. sc. Nermina Ćurčić-Hadžagić 

ZNAČAJ RANOG PREPOZNAVANJA SIMPTOMA KOD DJECE IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Mr. sc. Miralem Mešanović

PRISUSTVO I ZNAČAJ OVISNOSTI O NIKOTINU I SOCIJALNIH FAKTORA KOD COVID-19 LIJEČENIH PACIJENATA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA (BOSNA I HERCEGOVINA)

 

BOSNA I HERCEGOVINA

V. ass. mr. sc. Martina Krešić Ćorić

POJAVNOST PSIHIČKIH POREMEĆAJA NA KLINIČKOM ODJELU DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR PRIJE I NAKON COVID-19 PANDEMIJE

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Prim. dr. Goran Račetović

ZAJEDNIČKO PLANIRANJE OTPUSTA IZ BOLNICE – PUT KA SNAŽNIJOJ EMPATIJI ZA LICA SA SMETNJAMA U MENTALNOM ZDRAVLJU

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Mr. psych. Neira Smajić

KOGNITIVNE DISTORZIJE KOD OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA I IGRAMA NA SREĆU

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Dipl. soc. radnik Maja Tomanić

KADA IMAŠ DILEMU, PITAJ!